Leden van AWN18 publiceerden regelmatig in "Westerheem", de periodiek van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.
Hieronder een overzicht van deze publicaties. Klik op de tab van de historische periode
(Om het overzicht goed te lezen moet U soms in Uw computer ActiveX toestaan. Zie de melding in de kop van Uw pagina)

Prehistorie

Westerheem 1978-1 blz. 2- 8 H.H.J. Lubberding en K. Düwel.
Runen en Runeninscripties. Vorm, herkomst en betekenis van runen.

Westerheem 1984-2 blz. 46-63 B.J. Groenewoudt.
 IJzertijdvondsten uit Colmschate.
De inhoud van een zestal afvalkuilen, teruggevonden bij diverse onderzoeken in Colmschate. Samenvatting

Westerheem. 1991-5 blz. 347-352 B.J. Groenewoudt.
De prehistorie van “Ter Hunnepe”
Brons – en IJzertijdvondsten bij het onderzoek naar dit klooster nabij Colmschate in 1988 Samenvatting


Westerheem 1997-6 blz. 22-40 F. ten Bosch, M. Groothedde en B.J. Groenewoudt.
De archeologie van “het Swormink’.
Over bewoningsexpansie en –continuïteit in Colmschate. Het archeologisch onderzoek voorafgaande aan het bouwrijp maken van Het Swormink.
Westerheem 1999-3 blz. 99- 106 B.J.Groenewoudt, Th. Spek en S. Cuijpers. Samenvatting

Westerheem 1999-3 blz. 99- 106 BJ. Groenewoudt, Th. Spek en S. Cuijpers
Crematie in de rimboe.
Een landschappelijk afwijkend IJzertijdgraf in zuidwest Salland. De vondst uit 1998 van een crematiegraf ten noorden van Schalkhaar. Samenvatting

Vroege Middeleeuwen

Westerheem 1990-1 blz. 7-16 B.J.Groenewoudt, M. de Nie en J. Schotten.
Import en ijzer: Merovingische vondsten uit de gemeente Deventer.
Aardewerk uit deze periode, aangetroffen tijdens een onderzoek in 1985 in Kloosterlanden. Samenvatting

Westerheem 1996-3 blz. 141- 151 B.J. Groenewoudt en H.H.J. Lubberding.
Germaanse brons- en ijzerbewerking in Bathmen.
Archeologisch onderzoek uit 1995 van een kleine nederzetting uit de 2e eeuw n. Chr. op de Bergakker te Bathmen. In deze nederzetting werd ijzer en brons bewerkt. Samenvatting

Middeleeuwen

Westerheem1980-6 blz. 405-409 H.H.J. Lubberding.
De Gekroonde Almansgading.
Archeologisch onderzoek uit 1979 naar bewoningsporen uit de 14e en 15e eeuw onder de keldervloer van dit pand aan het Grote Kerkhof.

Westerheem 1986-5/6 blz. 230- 235 B.J. Groenewoudt.
Een 12e eeuwse boerderij bij Colmschate.
Archeologisch onderzoek in 1985.

Westerheem 1987-6 blz. 202-205 H.H.J. Lubberding.
Een houten straat in Deventer.
De vondst van een middeleeuwse houten straat op de hoek Polstraat - Melksterstraat in 1984.

Westerheem 1991-4 blz.156-164 H.H.J. Lubberding.
Enkele koopmanshuizen in de Vrije Keizerlijke (Hanze)stad Deventer.
Bij dit onderzoek uit 1982 en 1984 werden bewoningssporen van 5 rijke koopmanshuizen uit de 8e tot 12e eeuw teruggevonden aan de Polstraat en de Assenstraat.

Westerheem 1995-3 blz. 102-105 H.H.J. Lubberding.
De Brink te Deventer, een haven?
Onderzoek in 1993 waarin een metersdik veenpakket onder een deel van de Brink en de Polstraat is aangetroffen met daarin vondsten uit de 9e t/m de 12e eeuw. Samenvatting

Westerheem 1996-2 blz. 57-62
De Swormertoren Een middeleeuwse verdedigingstoren bij Deventer Samenvatting

Westerheem 1996-3 blz. 165-168
Raadsels rond Ter Hunnepe
Een middeleeuwse schuur met oven bij het klooster Ter Hunnepe Samenvatting

Westerheem 2001-5 blz. 207-211 H.H.J. Lubberding.
 Vollerkuipen bij de vaalt.
Een onderzoek naar ingegraven kuipen in de binnenstad van Deventer. Het onderzoek van een aantal tenen kuipen bij het Broederenplein, hoogstwaarschijnlijk benut voor het verven van linnen in de15e-16e eeuw . Samenvatting

Westerheem 2004-5 blz. 193-195 H.H.J. Lubberding.
 Een schotel met een bijzondere slibkrasversiering uit Deventer.
Een bijzondere 16e eeuwse schotel, gevonden bij de Melksterstraat in 1979.

Westerheem2006-1 blz.31-39 Victor Klinkenberg.
Gietmallen uit de Smedenstraat.
15e eeuwse malfragmenten van bronzen voorwerpen

Nieuwe tijd

Westerheem 1997-6 blz. 13-21 H.H.J. Lubberding.
De Noordenbergtoren.
De resultaten van het onderzoek naar de Noordenbergtoren tussen 1988 en 1997

Westerheem 1988-4 blz. 243-246 H.H.J. Lubberding.
 Kinderspeelgoed uit een Deventer waterput.
Vondsten van kinderspeelgoed uit de 18e eeuw in een waterput aangetroffen bij onderzoek in 1984 op de hoek van de Polstraat en de Bursestraat.

Westerheem 1991-6 blz. 356-358 H.H.J. Lubberding.
 Een stille getuige van de chemische oorlogvoering op 3 oktober 1578.
Tijdens het archeologisch onderzoek op – en bij de restanten van de Noordenbergtoren te Deventer in 1988 werd de luistergang teruggevonden die diende om vijandelijke mineurs te onderscheppen. Op genoemde datum werden deze ontdekt en met behulp van “giftige rook” verjaagd.
Westerheem 2003-3 blz. 95-107 M. Bartels, W. v. Ende en D. Schütten.
Broodversiering uit de Koekstad, achttiende-eeuwse patacons uit een kuil aan de Polstraat te Deventer.
Beschrijving van een vondst van patacons in 2002. Samenvatting

Westerheem 2005- M. Groothedde, H.E.Henkes en A den Braven
Met zuinigheid en Vlijt.. 
Gerepareerd serviesgoed uit een Zutphense beerkuil