De Archeologische werkgroep Voorst (AWV)
bestaat uit leden van onze afdeling die zich in Voorst en omgeving actief bezighouden met archeologie.
Veldwerkleider Herman Lubberding,
e-mail: hhj.lubberding@kpnmail.nl

Activiteiten 2014 en 2015
In Voorst zijn in 2014 en in 2015 geen projecten uitgevoerd. Noch de gemeente noch de regio-archeoloog hebben aan de AWN-coördinator voor deze gemeente om assistentie gevraagd.

Jaarverslag 2013 Werkgroep Voorst